Words and Music

The Sankta Lucia Procession, Carols and Readings

The Chorus Pictor Choir fom Sweden in 2015

The Sankta Lucia service in York Minster begins and ends with prayers, hymns and readings. At the centre of the service is the Choir, led by the chorister representing Lucia. The Choir procession moves from the West End of the Minster to the Nave Sanctuary. By candlelight, the Lucia song and other traditional songs are sung in Swedish.

The Lucia Song – Sankta Lucia

Sankta Lucia, ljusklara hägring,
sprid i vår vinternatt glans av din fägring!
   Drömmar med vingesus under oss sia.
   Tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.
Saintly Lucia, emblem of lightness,
spread through our wintry night sheen of your brightness.
   Dreams borne on airy wings promise us wondrous things.
   Light your white candles then, saintly Lucia.
   
Kom i din vita skrud, huld med din maning.
Skänk oss, du julens brud, julfröjders aning!
   Drömmar med vingesus under oss sia.
   Tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.
Come in your gown of white, clad as a Christmas bride,
graciously bringing us tokens of Christmastide,
   Dreams borne on airy wings promise us wondrous things.
   Light your white candles then, saintly Lucia.
 

      Text: Sigrid Elmblad 1860-1926
      Tune: Neapolitan folk melody  Arr: L. Ek

The Lucia Song – Sankta Lucia – sung in Swedish by Adolf Fredrik Church Chamber Choir


Bereden väg

Bereden väg för Herran!
Berg sjunken, djup stån opp!
Han kommer, han som fjärran
var sedd av fädrens hopp.
Rättfärdighetens Förste,
av Davids hus den störste,
välsignad vare han
som kom i Herrens namn!
Make straight the Lord a highway!
Sink hills! You deeps uprise!
He comes, he who, far distant,
was seen by prophets’ eyes.
In righteousness, the peerless;
in David’s line, most fearless.
O, blest be he who came
all in the Lord God’s name!
   
Guds folk, för dig han träder
en evig konung opp.
Strö palmer, bred ut kläder,
sjung ditt uppfyllda hopp.
Guds löften äro sanna,
nu ropa: Hosianna!
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn!
To you, God’s folk, he comes now,
as your eternal king.
Strew palms, cast down your cloaks now,
your hope fulfilled now sing.
God’s words will fail you never,
Hosannas sing then, ever!
O, blest be he who came
all in the Lord God’s name.
 

      Text: F M Franzén 1772-1847
      Tune: Traditional


Bereden väg för Herran – sung in Swedish by Adolf Fredrik Music Group in Högalid Church, Stockholm

Jul, jul, strålande jul

Jul, jul, strålande jul,
glans över vita skogar,
himmelens kronor med gnistrande ljus,
glimmande bågar i alla Guds hus,
psalm som är sjungen från tid till tid,
eviga längtan till ljus och frid!
Jul, jul, strålande jul,
glans över vita skogar.
Yule, Yule, bright-shining Yule:
shimmer of snow-white woodlands,
stars in the heavens all sparkling with light,
arches in each House of God gleaming bright,
hymns that are sung year to year without cease,
longings eternal for light and for peace!
Yule, Yule, bright-shining Yule:
shimmer of snow-white woodlands.
   
Kom, kom, signade jul!
Sänk dina vita vingar
över stridernas blod och larm,
över all suckan ur människobarm,
över de släkten som gå till ro,
över de ungas dagande bo!
Kom, kom, signade jul,
sänk dina vita vingar!
Come, come, O blessèd Yule,
spread your white wings above us:
over the battlegrounds’ bloodshed and noise,
over humanity’s yearningful sighs,
over the many who go to their rest,
over the young ones beginning life’s quest.
Come, come, O blessèd Yule,
spread your white wings above us.
 

      Text: Edvard Evers 1853-1919
      Tune: Gustaf Nordqvist 1886-1949


Jul, jul, strålande jul – sung in Swedish by the Southern Latin Chamber Choir

  • Lucia songs translated to English by Sid Bradley and Brita Green

Betlehems stjärna (Bethlehem’s star)

Gläns över sjö och strand, stjärna ur fjärran,
du som i Österland tändes av Herran.
Stjärnan från Betlehem leder ej bort, men hem.
Barnen och herdarna följa dig gärna,
strålande stjärna, strålande stjärna!
Shining on lake and shore, star from the far land,
you were in times of yore lit by God’s own hand.
Star over Bethlehem, leading us truly home,
shepherds and children, they follow you rightly,
bright gleaming starlight, star gleaming brightly!
   
Natt över Judaland, natt över Sion.
Borta vid västerrand slocknar Orion.
Herden som sover trött, barnet, som slumrar sött,
vakna vid underbar korus av röster,
skåda en härligt klar stjärna i Öster.
Night over Judah’s land, night over Zion.
There in the western sky dims now Orion.
Shepherds from weary sleep, children from slumber sweet
wake to the heavenly chorus – O listen! –
gaze on the lovely clear star eastward risen.
 

      Text: Viktor Rydberg 1828-95
      Tune: Ivar Widéen 1871-1951

 

  • Lucia songs translated to English by Sid Bradley and Brita Green

Nu tändas tusen juleljus (See now, a thousand Yuletide lights)

Nu tändas tusen juleljus
på jordens mörka rund,
och tusen, tusen stråla ock
på himlens djupblå grund.
See now, a thousand Yuletide lights
are lit round earth’s dark sphere,
and in the heavens’ deep blue floor
a million more shine clear.
   
Och över stad och land i kväll
går julens glada bud,
att född är Herren Jesus Krist,
vår frälsare och Gud.
And over town and countryside
Yule’s joyful tidings flood:
this night is born Lord Jesus Christ,
our Saviour and our God.
   
Du stjärna över Betlehem,
O låt ditt milda ljus
få lysa in med hopp och frid
i varje hem och hus.
You star, high over Bethlehem,
O let your tender face
with hope and peace shed light within
each home and dwelling-place.
   
I varje hjärta armt och mörkt
sänd du en stråle blid,
en stråle av Guds kärleks ljus
i signad juletid.
Into our hearts, so poor, so dark,
shine down a gentle ray,
a ray of God’s all-loving light,
this blessèd Yuletide day.
 

      Text and tune: Emmy Köhler 1858-1925
      Arr: Jan Åke Hillerud 1938-

Comments are closed.